© 2010-2017 Nick M. Gombash

HUNGARY EXCHANGE

Original "Tree" logo design by happymeluv at Vecteezy.com

Graphic design by Dániel Gerhát

Useful links

Community

You are here: Guides / Digital Books

Digital Books

Catalog

Biographies

 

-Bedegi Nyáry Krisztina, 1604-1641, by Arnold Ipolyi

-Bethlenfalvi gróf Thurzó Imre, 1598-1621, by Miklós Kubinyi

-Felső-Vadászi Rákóczy Zsigmond, 1622-1652, by Sándor Szilágyi

-Forgách Zsuzsánna, 1582-1632, by Farkas Deák

-Galantai gróf Eszterházy Miklós Magyarország nádora: Volume 1, 1582-1622, by Pál Antal Esterházy

-Galantai gróf Eszterházy Miklós Magyarország nádora: Volume 2, 1623-1626, by László Szalay

-Galantai gróf Eszterházy Miklós Magyarország nádora: Volume 3, 1627-1629, by Pál Antal Esterházy

-Ghymesi Forgách Ferencz, 1535-1577, by László Szabó

-Gróf Csáky István eletrajza, by Farkas Deák

-Gróf Gvadányi József, 1725-1801, by Károly Széchy

-Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála, 1849-1860, by Aurél Kecskeméthy

-Hunyadi Corvin János, 1473-1504, by Gyula Schönherr

-Kemény Zsigmond: élet- és jellemrajz, by Pál Pitroff

-Kölcsey Ferencz, by Jenő Vértesy

-Kornyáti Békés Gáspár, 1520-1579, by Lajos Szádeczky Kardoss

-Kovacsóczy Farkas 1576-1594, by Lajos Szádeczky Kardoss

-Kún László, 1272-1290, by Károly Szabó 

-Mária Magyarország királynéja 1370-1395, by Sándor Márki

-Nagy Lajos, 1326-1382, by Antal Pór

-Negyedik Béla király története, by Mór Wertner

-Santa Isabel de Hungría, by Matilde Cabrera Ipiña de Corsi

-Szatmári György primás (1457-1524), by Pál Tóth-Szabó 

-Szechy Maria, 1610-1679, by Ignác Acsády

-Teleki Mihály levelezése: k.1667-1669, by Mihály Teleki

-The Life of Louis Kossuth: Governor of Hungary, by Phineas Camp Headley

-Trencsényi Csák Máté, 1260-1321, by Antal Pór

-Uzoni Béldi Pái, 1621-1679, by Farkas Deák

-Wesselényi Anna özv.Csáky Istavánné (sz.1584 - 1649) életrajza és levelezése, by Farkas Deák, Anna Wesselényi

-Zrínyi Ilona életrajza, by Mihály Horváth

Census & Taxation

 

Dictionary & Language Aids

-Angol-Magyar szótár, by Országh László

-English-Hungarian dictionary, by Bizonfy Ferencz

    Volume 1

    Volume 2

-English Slovak dictionary = Anglicko-slovenský slovník, by Ján Šimko

-Learn Hungarian, by Zoltán Bánhidi, Zoltán Jókay, Dénes Szabó

-Magyar-Német szótár = Ungarisch-Deutsches Wörterbuch, by Halász Előd

 

Family Archives & Libraries

-A Blagay-család oklevéltára: bevezetö tanúlmánynyal a család történetéhez, by Lajos Thallóczy, Sámuel Barabás

-A bori és borfői Bory család és levéltára : családtörténeti és levéltári tanulmány, by Gregorich Mária

-A bulyi és jékei Jékey család oklevéltára, 1271-1660 : regeszták, by Baán Kálmán

-A Héderváry-család oklevéltára, by Radvánszky Béla, Závodszky Levente

-Az inárcsi Farkas család története, by Benkó Imre

-A Nagykállói Kállay-család levéltára : az oklevelek és egyéb iratok kivonatai, Vol. 1: 1224-1350, by A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Kiadványai

-A Nagykállói Kállay-család levéltára : az oklevelek és egyéb iratok kivonatai, Vol. 1: 1351-1386, by A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Kiadványai

-A nagykárolyi gróf Károlyi család oklevéltára, by Géresi Kálmán

-A péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma, by Gárdonyi Albert

-A Perényi család levéltára 1222–1526, by Tringli István

-A vargyasi Daniel család közpályán és magánéletben, by Vajda Emil

-Az Eszterházy család és oldalágainak leírása ; Az Eszterházy család és oldalágainak leírásához tartozó oklevéltár, by gróf Eszterházy János

-Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához, 1401-1653, s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai, by Jedlicska Pál

-Oklevelek gróf Nádasdy Ferencz nádasd-ladányi levéltárából, by Károly János

-Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli Losonczi Bánffy család történetéhez, by Varjú Elemér

 

Family Histories

 

-A Blagay-család oklevéltára: bevezetö tanúlmánynyal a család történetéhez, by Lajos Thallóczy, Sámuel Barabás

-A collection of genealogical information of Palankaer-Americans and related family members - 1895 to 2008 : (includes a history of the Donauschwaben in Palanka, Batschka, Austria-Hungary and the Trenton, NJ area), by Dennis J. Bauer and Peter Kiss
-A Halmay-család: Erkölcsi és tudományos olvas mány, növendékek és nem növendékek számára, by András Fáy
-A Halmay-család: Erkölcsi és tudományos olvas mány, növendékek és nem növendékek számára, by András Fáy
-A history of the Bartay/Bartay von Bártfa-Bartfeld family, by Gary Kent Bartay
-A Nadasdi Sárközy család, by Imre Sárközy
-A Rákóczi család a XVII-ik században s a XVIII-ik elejen, by Sándor Szilágyi
-A vargyasi Dániel család közpályán és a magánéletben, by Gábor Daniel
-A Zichi és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára, by Counts Zichy
-A zsadányi és törökszentmiklósi Almásy grófok, by Dénes Almásy
-Az inárcsi Farkas család története, by Imre Benkó

-Frank Homoki family from Bereg Megye Macsola, Hungary, by John Raymond Marsh
-Genealogy of the Bathiany, Batthany, Batthyany, Battany etc. families, by Robert Olds Bathiany
-Podmaniczky család (Podmanini és Aszódi Báró), by Antal Jeöldy Doby
-The History of the Wass de Czege Family, by András W. Kovács
-We Remember: The Balogh Family, by Kathy Kalopsis & Eva Quigley

Folktales & Customs

 

Gazetteers & Geography

 

Genealogy

 

History: Church

History: Counties

History: General

History: Hungarians in America

History: Medieval

Military

 
 
 
 
 
 

-A Handbook of Czechoslovak genealogical research, by Daniel M. Schlyter

-Ahnentafel Zombat von Zombatfalva, by Gyula Rudolf Zombat von Zombatfalva

    Genealogy of the Zombat von Zombatfalva family

-Családnevek enciklopédiája, by Hajdú Mihály

    Family surnames encyclopedia

-Családtörténeti Értesítő, by Iván Nagy, András Komáromy, Béla Pettkó
    
Volume 2
-Erdély Nevezetesebb Családi, by László Kővári
    
Notable Transylvanian Families
    Hosted by FamilySearch

    Hosted by Google
-Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Großjetscha im Banat, 1767-2000, by Hans Wikete

    Family lineage book for Groß Jetscha, Banat

-Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Kathreinfeld-St. Georgen a/Bega (und ihrer Filialen) im jugoslawischen Banat 1795-1841/1873, by Josef Queiser

    Family lineage book for Kathreinfeld, Banat

-Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Kleinjetscha im Banat 1772-2000, by Dietmar Giel

    Family lineage book for Klein Jetscha, Banat

-Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Neubeschenowa im Banat : und ihrer Filialen 1751-2005, by Maria Friedrich and Hans Grimm

    Family lineage book for Neubeschenowa, Banat

-Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Neuburg an der Bega (=Ujvar, Uiwar) im Banat 1812-1898 : und die deutschen Familien in Aurelheim (=Aurelhaza, Rauti) 1847-1898, by Josef Kühn

    Family lineage book for Neuburg an der Bega, Banat; includes Aurelheim

-Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Sackelhausen im Banat : und ihrer Filialen Beresgau (Ber.), Deutsch-Sankt-Michael (DSM), und Rumänisch-Sankt-Michael (RSM), 1766-1844, by Josef Kühn

    Family lineage book for Sackelhausen, Banat; includes Beresgau, Rumänisch-Sankt-Michael

-Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Triebswetter/Banat : mit Auswertung der Kirchenbücher von Triebswetter, by Lothar Renard

    Family lineage book for Triebswetter, Banat

-Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Ulmbach-Neupetsch im Banat und ihrer Filialen, 1853-1991, by Anton Krämer

    Family lineage book for Ulmbach-Neupetsch, Banat

-Familienbuch der römisch-katholischen Pfarrgemeinde Sanktandres : im Banat 1739-2009 und ihre Filiale Kowatschi 1844-1861, by Heinrich Lay

    Family lineage book for Sanktandres, Banat

-Familienbuch Kernei in der Batschka : Kernyája, Kerény, Krnjaja seit 1948 Kljajićevo, 1765-1945, by Johann Schmidt

    Family lineage book for Kernei, Banat

-Genealogical guide to German ancestors from East Germany and Eastern Europe, by Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher

-Handy guide to Hungarian genealogical records, by Jared H. Suess

-The Austro-Hungarian Empire boundary changes and their effect on genealogical research, by Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Genealogical Department

-Turul, by Magyar Heraldikai és Geneológiai Társaság Közlönye
    
Volume 5-6
-Turul, by Magyar Heraldikai és Geneológiai Társaság Közlönye

    Volume 7-8

-Turul, by Magyar Heraldikai és Geneológiai Társaság Közlönye
    
Volume 15
-Turul, by Magyar Heraldikai és Geneológiai Társaság Közlönye
    
Volume 15-16
-Turul, by Magyar Heraldikai és Geneológiai Társaság Közlönye
    
Volume 17-19
-Turul, by Magyar Heraldikai és Geneológiai Társaság Közlönye
    
Volume 20-22

-Turul, by Magyar Heraldikai és Geneológiai Társaság Közlönye

    Volume 23-26

-Gypsy Folk Tales, by Francis Hindes Groome
-Magyar Népmesék, by János Erdélyi
-Myths And Folk-Tales Of The Russians, Western Slavs, And The Magyars, by Jeremiah Curtin
-The Folk-Tales Of The Magyars, by János Kriza, János Erdélyi, Gyula Pap

-Artaria's Orts-Lexikon der österreichisch-ungarischen Monarchie (incl. Occupationsgebiet, 1885) nach der Zählung von 1890 : Alle Orte mit mehr als 2000 Einwohnern, by J. C. von Thiele
    
Artaria's Gazetteer of the Austro-Hungarian Monarchy (including , 1885), after the census of 1890: All places with more than 2000 inhabintants.

-Das Königreich Ungarn, by J. C. von Thiele

    1833 Topographical Gazetteer of Hungary, Volume 1
-Das Königreich Ungarn, by J. C. von Thiele

    1833 Topographical Gazetteer of Hungary, Volume 2
-Das Königreich Ungarn, by J. C. von Thiele

    1833 Topographical Gazetteer of Hungary, Volume 3
-Das Königreich Ungarn, by J. C. von Thiele

    1833 Topographical Gazetteer of Hungary, Volume 4
-Das Königreich Ungarn, by J. C. von Thiele

    1833 Topographical Gazetteer of Hungary, Volume 5
-Das Königreich Ungarn, by J. C. von Thiele

    1833 Topographical Gazetteer of Hungary, Volume 6
-Donauschwäbisches Ortsnamenbuch : für die ehemals und teilweise noch deutsch besiedelten Orte in Ungarn, Jugoslawien (ohne Slowenien) sowie West-Rumänien (Banat und Sathmar), by Regényi Isabella, Scherer Anton

    1833 Topographical Gazetteer of Hungary, Volume 6

-Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn, by Johann Matthias Korabinsky

    1786 Gazetteer of Hungary
-Geographisches Lexikon des Königreichs Ungarn und der serbischen Woiwodschaft mit dem temescher Banate, by Victor Hornyánsky

    1858 Gazetteer of Hungary
-German towns in Slovakia & Upper Hungary: A genealogical gazetteer, by Duncan B. Gardiner

-Oesterreich-ungarisches Orts-Lexikon enthaltend die Pfarrorte, Cultusgemeinden und Filialen aller Confessionen : Oesterreich-Ungarns, Bosniens, und der Herzegowina, by Hans Mayerhofer

Austro-Hungarian Gazetteer containing the parishes, religious communities and branches of all confessions: Austria-Hungary, Bsnia and of Herzogowina - 1896

-Magyar országnak leírása, by Vályi András

Three volumes of gazetteer data on Hungarian localities. Published 1796-1799.

-via Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)

-via Metropolitan Ervin Szabó Library (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)

-Magyarország geographiai szótára, by Elek Fényes

    Volume 1-2; Contains noble families in specific towns
-Magyarország geographiai szótára, by Elek Fényes

    1851 Gazetteer, Volume 3; Contains noble families in specific towns-

    via FamilySearch
-Magyarország Helynévtára; Orts-Lexicon des Königsreichs Ungarn, by B.R.A.P.

    1863 Gazetteer of Hungary
-Magyarország helységnévtára tekintettel a közigazgatási, by János Dvorzsák

    1877 Gazetteer of Hungary; Volume 1 & 2
          -RadixHub The 1877 (Dvorzsák) gazetteer of Hungary (non-book)

-Békés vármegye története, by Karácsonyi János

    History of Békés County

-Csanád vármegye története 1715-ig, by Sámuel Borovszky
    History of Csanád County to 1715
-Notitia Historica Comitatus Zempléniensis, by Antal Szirmay
    History of Zemplén County
-Szathmár Vármegye' Fekvése, Történetei, és Polgári Esmérete, by Antal Szirmay
    History of Szatmár County, Volume 1
-Szathmár Vármegye' Fekvése, Történetei, és Polgári Esmérete, by Antal Szirmay
    History of Szatmár County, Volume 2

-A St. Louis és vidéke jubileumi nagyszáma, by St. Louis és vidéke
    The fifth anniversary issue of the "St. Louis és vidéke," a Hungarian weekly newspaper. Articles in English and Hungarian. Pictures and biographical information of several Hungarian families in the area of Missouri, Illinois, and Indiana. Published in 1918.

-Hungarians in America, by Szabadsag "Hungarian Daily"

    Published in Cleveland, Ohio; 1941

-Az Anjouk Magyarországon, by Csukovits Enikő
-Az Árpád-házi hercegek, hercegnõk és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke, by Szentpétery, by Imre & Zsoldos Attila
-Az Árpádok Családi Törtenete, by Mór Wertner (Hosted by FamilySearch)

    Hosted by FamilySearch

    Hosted by Google
-A Magyar Nemzet Története: Az Árpádházi Királyok Alatt, by Gyula Pauler
    Vol. 1, Vol. 2
-Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus Ac Civilis, by György Fejér
    Tom. 1
-Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus Ac Civilis, by György Fejér
    Tom. 1: Vol. 1
-Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus Ac Civilis, by György Fejér
    Tom. 2
-Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus Ac Civilis, by György Fejér
    Tom. 2: Vol. 1
-Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus Ac Civilis, by György Fejér
    Tom. 3: Vol. 1, Vol. 2
-Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus Ac Civilis, by György Fejér
    Tom. 4: Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3
-Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus Ac Civilis, by György Fejér
    Tom. 5: Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, Vol. 6
-Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus Ac Civilis, by György Fejér
    Tom. 6, Vol. 1, Vol. 2
-Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus Ac Civilis, by György Fejér
    Tom. 7, Vol. 1, Vol. 3-4, Vol. 5
-Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus Ac Civilis, by György Fejér
    Tom. 8, Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, Vol. 4, Vol. 5-6, Vol. 7
-Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus Ac Civilis, by György Fejér
    Tom. 9, Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, Vol. 4, Vol. 7
-Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus Ac Civilis, by György Fejér
    Tom. 10: Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, Vol. 4, Vol. 5, Vol. 6, Vol. 7, Vol. 8
-Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus Ac Civilis, by György Fejér
    Tom. 11: Vol. 1
-Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus Ac Civilis, by György Fejér
    Stirpis Arpadianae
-Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus Ac Civilis, by György Fejér
    Stirpis Arpadiano Andegavensis
-Codex Diplomaticus Hungaricus Andegavensis. Anjoukori Okmánytár., by Imre Nagy, Gyula Nagy
    Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, Vol. 4, Vol. 5, Vol. 6

-A Hunt-Pázmán-, illetve Wettin-nemzetség története: kapcsolatban Pál mester, vagyis Anonymus napfényre hozatalával, by Szentgyörgyi György Gusztáv

    The Hunt-Pázmán clan of Hungary, the descendants of the Wettin clan.

-A Magyar-Örmény Nemes Családok Czimerlevelei, by János Temesváry
    Hungarian-Armenia Noble Families
-A Nemesség: útmutató az összes nemességi ügyekben; Genealogiai és heraldikai kézikönyv, by Béla Kempelen
    The Hungarian Nobility; a Genealogy and Heraldy guide
-A Régi Magyar Nemes, by Lajos Mocsáry
    The Old Hungarian Nobles
-Abauj-Torna vármegye nemes családjai, by József Csoma
    Noble Families of Abauj-Torna County
-Der Adel von Kroatien und Slavonien, by Ivan von Bojničić

    Coats of arms of noble families of Croatia and Slavonia

-Der Adel von Siebenbürgen, by Constantin Reichenauer von Hauptmann

    Coats of arms of noble families of Transylvania

-Felsö-magyarországi föuri családok: a Zayak és rokonaik, 16-19, század, by Fukári Valéria
    Upper-Hungarian baronial families: The Zayak and related, 16th-19th centuries

-Háromszék vármegye nemes családjai, by Pálmay József

    Noble Families of Háromszék County

-Heves- és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai, by Ernő Orosz
    Noble Families of Heves and Külső-Szolnok Counties
-Les fils d'Arpad, by Germain Sarrut

    The descendants of Arpad (conqueror of Hungary, ?-907) in France, the Crouy-Chanel noble family

-Les fils d'Arpad, Crouy-Chanel de Hongrie, et leurs detracteurs: nouvelle étude historique, by Germain Sarrut

    The descendants of Arpad (conqueror of Hungary, ?-907) in France, the Crouy-Chanel noble family

-Magyar nemzetségi czímerek, by József Csoma
    Hungarian Clans / Genus Coat of Arms
-Magyarország családai: Czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, by Iván Nagy, István Friebeisz
    Volume 1, Families from A-B

    Volume 1-2, Families from A-B

    Volume 2, Families from T-Z

    Volume 3-4, Families from E-G

    Volume 5-6, Families from H-K
    Volume 6, Families from K

    Volume 7-8, Families from L-O
    Volume 9, Families from P-R
    Volume 10, Families from S
    Volume 13, Families from A-Z
-Magyar Czímeres Emlékek, by László Fejérpataky
    Monumenta Hungariæ Heraldica
-Nemes Családok Pestvármegyében, by Sándor Köszeghi
    Nobles Families of Pest County
-Nyitra vármegye nemes családai, by Samu Borovszky
    Nyitra County Noble Families
-Temes vármegye nemes családjai, by Miklós Lendvai
    Volume 3, Families from J-O; Noble Families of Temes County
-Udvarhely vármegye nemes családjai, by József Pálmay
    Noble Families of Udvarhely County
-Vas vármegye nemes családjai, by Gyula Balogh
    Noble Families of Vas County
-Zemplén vármegye nemes családai, by Samu Borovszky
    Zemplén County Noble Families

Nobility & Royalty